Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Hasznos cikkek

arr3Ásványokkal az egészséges érrendszerértSorozatunk ezen részében az érrendszerre ható ásványokat szeretném bemutatni. Nagyon sok ásvánnyal... arr3Női egészségmegőrző ásványokMai témának a nőiségre, a női egészségre hatást gyakorló ásványokat választottam. Fontos számomra,... arr3Testi -lelki egészség és harmónia fenntartásaBizonyára Ön is egyetért abban, hogy a két legfontosabb érték az emberi életben  az egészség és a... arr3Milyen ásványok alkalmazhatóak az allergia kezelésében?Nagyon sok kérdés érkezik hozzám, nap-mint nap ezzel a témával kapcsolatban, és azt is tapasztalom... arr3Az izületi problámák kezelése ásványokkalAz izületi fájdalmakat többféle probléma is okozhatja. Az izület a csontvégekből, a csontokat borító... arr3A hormonrendszer kiegyensúlyozása az ásványok segítségévelA sorozat következő cikkjában  a hormonrendszerre ható ásványokat ismertetem kicsit részletesebben,... arr3arr3A fogyást segítő ásványokOlvasóim közül bizonyára nagyon sokakat foglalkoztat, hogy testben és lélekben minnél egészségesebb... arr3Milyen ásványt használjon, hogy több energiája legyen?Cikkünkből kiderül ITT   ... arr3Hogyan aludjunk jól és pihentetően az ásványok segítségével?    A nyugodt és pihentető alvás az egészséges életmód egyik alappillére. Sajnos a rohanó... arr3A kedvenc kristályelixíremA cikket elolvashatja ITT: https://www.chironwebaruhaz.hu/chironwebaruhaz-hu/show-free.htm?fid=158... arr3Milyen ásványok használhatóak pajzsmirigy betegségre?Nagyon örülök annak, hogy nap-mint nap sokan megtisztelnek a bizalmukkal, és megkeresnek azzal, hogy... arr3Milyen ásványok hasznosak cukorbetegségben?Számos orvos is alátámasztja, hogy az ásványok kiegészítő terápiaként sikeresen alkalmazhatóak. A... arr3Csakra harmonizáló ételeinkSokan elcsodálkoznak azon, hogy az elfogyasztott ételeinkkel nemcsak a emésztésünkre, testsúlyunkra,... arr3Ásványok keresése betegségek szerintÁsványok keresése betegségek szerint ITT... arr3Hogyan használjuk hatékonyan az ásványokat?  A gyógyító  ásványok kiemelkedő szerepet tölthetnek be a testi, lelki és szellemi harmónia... arr3Feng shui szinbólumok életterületek szerintFeng shui szimbólumok életterületek szerint ITT... arr3A testi-lelki méregtelenítés hatásai és formái Rohanó világunkban minden embernek számtalan kihívással kell szembenéznie nap-mint nap. Annyiféle... arr3NAGY CSAKRATESZT!VÉGEZZE EL A CSAKRATESZTET! TUDJA MEG HOGYAN MŰKÖDNEK A CSAKRÁI!... arr3Tanulást segító ásványokNemsokára vége a nyárnak, a diákok számára megkezdődik az iskola. A tanulás és az iskolával járó... arr3Milyen illatokkal harmonizálhatjuk csakráinkat?Olvassa el cikkünket ITT!... arr3Az ásványok tisztítása1. cikk: Az ásványok tisztítása... arr3Ajándékozzunk a csillagjegyek szerint!A Karácsonyig hátramaradt idő olyan gyorsan el fog telni, hogy észre sem vesszük, ám a... arr3A jelentősebb ásványok gyógyhatása4. cikk: A jelentősebb ásványok gyógyhatása... arr3Ásványok csakrák szerintÁsványok ajánlása a csakrák harmonizációjához: ITT... arr3arr3Védelmet nyújtó kristályokVédelmet nyújtó kristályok Bizonyára Önök között is vannak jónéhányan, akik gyakran tapasztalják,...

Kapcsolat

Bakó Marianna
Árpád u.43.
4440 Tiszavasvári
Telefonszám: +36 30 6244149
Írjon nekünk

Ár 3 281 Ft
Készleten
Ár 3 740 Ft
Készleten
Ár 2 159 Ft
Készleten

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék
Chironwebaruhaz.hu Adatkezelési tájékoztató ............................................................................................... 2
Bevezetés ........................................................................................................................................................... 2
Az adatkezelő és elérhetőségei ........................................................................................................................... 2
Fogalom meghatározások .................................................................................................................................. 2
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek ................................................................................................. 3
Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés ............................................ 3
Cookie-k (sütik) kezelése ................................................................................................................................... 5
Google Ads konverziókövetés használata ........................................................................................................... 7
A Google Analytics alkalmazása ........................................................................................................................ 7
Hírlevél, DM tevékenység .................................................................................................................................. 7
Panaszkezelés .................................................................................................................................................... 8
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik ................................................................................................ 9
Közösségi oldalak ............................................................................................................................................ 10
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések ....................................................................................................... 10
Az érintettek jogai ........................................................................................................................................... 11
Intézkedési határidő ........................................................................................................................................ 12
Az adatkezelés biztonsága ................................................................................................................................ 12
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről ....................................................................................... 13
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak ............................................................................................... 13
Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén ........................................................................................................ 13
Panasztételi lehetőség ...................................................................................................................................... 14
Zárszó .............................................................................................................................................................. 14
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
1
Bakó Marianna
Chironwebaruhaz.hu Adatkezelési tájékoztató

Bakó Marianna
Adatvédelmi szabályzat
Bevezetés
A/Az Bakó Marianna (4440 Tiszavasvári, Árpád u 43, adószám: 60622778135, cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám: 21774884 ) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza:
http://www.chironwebaruhaz.hu
Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: www.chironwebaruhaz.hu/adatvedelem
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei
Név: Bakó Marianna
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Árpád u 43
E-mail: info@chironwebaruhaz.hu
Telefon: 306244149
Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
2személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.
Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció
lehetővé tétele.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése. Jelszó A felhasználói fiókba
történő biztonságos belépést
szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a
vásárláshoz, a szabályszerű
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
3számla kiállításához, az
elállási jog gyakorlásához
szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a
számlázással, vagy a
szállítással kapcsolatos
kérdések hatékonyabb
egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla
kiállítása, továbbá a
szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az
abból származó díjak
számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése.
6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé
tétele.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése. A vásárlás/regisztráció
időpontja
Technikai művelet
végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori
IP cím
Technikai művelet
végrehajtása.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail
cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek
valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az
adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed
az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a
számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg
kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett
törlési kérelme alapján.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
4az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 4440 Tiszavasvári, Árpád u 43 címen,
e-mail útján a/az info@chironwebaruhaz.hu e-mail címen,
telefonon a 306244149 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.
3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a
szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”,
„biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért
felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
5Munkamenet
sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig
tartó időszak
Állandó vagy
mentett sütik
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
az érintett törléséig
Statisztikai,
marketing sütik
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
1 hónap - 2 év
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes
adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége
van.
9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell
menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését
meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények
között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan,
hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)
A cookie-k konkrét felsorolása:
– A Piwik statisztikai modul működéséhez. A Piwik rendszere rögzíti, hogy mely felhasználó mikor és honnan érkezett a
weboldalra, milyen aloldalakat látogatott, valamint hogy mennyi időt töltött ott. ( A piwik rendszer automatikusan kötődik
a rendszerhez)
– A Beállítások –> Weboldal beállításai menüpont Megjelenítési beállítások fülén a “Korlátozott böngészés aktiválása a
webáruházban” funkció használata esetén. Ha a funkció aktív, a rendszer arról tárol el információt cookie formájában,
hogy a látogató az adott böngészőből (/IP címről) már meglátogatta az oldalt, így nem fog neki legközelebb felugrani a
figyelmeztető üzenet. (Csak a cookie törlése/törlődése után.) (Nincs beállítáva)
– Az E-shop –> E-shop beállításai menüpont Alapbeállítások fülén az “A hozzáadott termékek megtartása a kosárban a
böngésző bezárása után is” opció használata esetén. Ha a funkció aktív, a rendszer arról tárol el információt, hogy a vevő
mely böngészőben milyen termékeket helyezett a kosárba. Az információt 15 napig tárolja abból a célból, hogy a vásárló
a legközelebbi látogatásakor láthassa a korábban kosárba helyezett, de meg nem vásárolt termékeket. ( Beállítva)
– A cookie-értesítés használatához. Ha aktív a cookie-értesítés funkció, akkor a rendszer megjegyzi, hogy a látogató az
adott böngészőből (/IP címről) bezárta-e az értesítésről szóló sávot. Ha bezárta, akkor az értesítés nem fog többé
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
6megjelenni.
Google Ads konverziókövetés használata
1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe
veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie
kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az
adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet
nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads
konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így
tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani
lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a
cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A
Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google
egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes
esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének
a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google
más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója
lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a
értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a
reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az
ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
7Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akciós
kuponokra való feliratkozás lehetővé
tétele.
Az érintett hozzájárulása,
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja.
A gazdasági
reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5)
bekezdése.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 4440 Tiszavasvári, Árpád u 43 címen,
e-mail útján a/az info@chironwebaruhaz.hu e-mail címen,
telefonon a 306244149 számon.
11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
12. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Panaszkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a
fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A.
§ (7) bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel
kapcsolatosan felmerülő minőségi
kifogások, kérdések és problémák
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
8kezelése.
2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott
válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell
megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a/az 4440 Tiszavasvári, Árpád u 43 címen,
e-mail útján a/az info@chironwebaruhaz.hu e-mail címen,
telefonon a 306244149 számon.
7. Tájékoztatjuk, hogy
a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett
panaszát.
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a
jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának
megfelelően kezeli.
Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy
azokkal ellentétesen járt el.
Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására
futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
92. Egyes adatfeldolgozók
Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovska 85 Ceske
Budejovice, CZ, EU E-mail: info@eshopgyorsan.hu
Egyéb adatfeldolgozó (pl. online
számlázás, webfejlesztés, marketing)
Samba.ai, 1250 Borregas Avenue #36, Sunnyvale,
CA 94089 USA https://www.samba.ai/about-us
https://www.samba.ai/contact
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
3. Adattovábbítás harmadik fél részére
A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt
személyes adatokat.
Adatkezelő tevékenysége Név, cím, elérhetőség
Fuvarozás GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Tel.: (+36
29) 88 66 70 Fax: (+36 29) 88 66 10 E-mail:
info@gls-hungary.com
Online fizetés
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Société en
Commandite par Actions. Székhely: 22–24
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg RCS
Luxemburg B 118 349
Közösségi oldalak
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a
kapcsolatot az adatkezelővel.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy
magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési
és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
10érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő
nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a
Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Az érintettek jogai
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
11említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az
Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott
esetben:
1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az
adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának
rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók
esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén
központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg
eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,
elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott
szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az
elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről,
illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai
védelem):
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
121. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt
dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol
adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem
férhetnek hozzá.
5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
Informatikai védelem
1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát
képezik.
2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által
az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha
a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat
rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől
legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat
elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
13Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
Infotv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a
6.§a);
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.05.15 · Generálás dátuma: 2021.05.08 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu

N2Q5Nzhi